Δηλώστε το προϊόν σας στο My Sony για επέκταση εγγύησης 1 έτους.

31-05-2020
από Σταύρος Ελευθεράκης

Καταχωρίστε τη φωτογραφική μηχανή ή τον φακό σας.

  • Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών και φακών.
  • Πρέπει να καταχωρίσετε το προϊόν σας, για να ξεκινήσει η διαδικασία (η παρακάτω λίστα ενημερώνεται συχνά).
  • Η προσφορά λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021. Η αγορά προϊόντος πρέπει να γίνει μέχρι αυτήν την ημερομηνία.
  • Η δήλωση του προϊόντος και η ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης ενός έτους πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 60 ημερών από την αγορά του προϊόντος. Θα λάβετε μέσω email τον αποκλειστικό κωδικό σας για την ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης, καθώς και οδηγίες για τον τρόπο ενεργοποίησης αμέσως μόλις δηλώσετε το προϊόν σας.
  • Εάν έχετε ήδη αγοράσει ή αποκτήσει με άλλον τρόπο επέκταση εγγύησης για το συγκεκριμένο προϊόν, λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα επιπλέον έτος εγγύησης χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό.
  • Η επέκταση εγγύησης δεν μεταβιβάζεται.
  • Ο σύνδεσμος για την καταχώρηρη είναι https://www.sony.gr/electronics/exwarranty