ΑΝΑΝΕΩΣΕ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΟΥ
Αντάλλαξε την παλιά σου λειτουργική φωτογραφική μηχανή, DSLR ή mirrorless, και κέρδισε έκπτωση για την αγορά μιας νέας μηχανής Canon Full Frame.

Περίοδος προωθητικής ενέργειας: 16 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου 2019.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έκπτωση για αγορές νέων προϊόντων. Οι εκπτώσεις αναφέρονται σε Ευρώ.


Φωτογραφική μηχανή Αυτή είναι η έκπτωση που θα λάβετε εάν αγοράσετε οποιαδήποτε από τις μηχανές που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα χωρίς να παραδώσετε κάποια φωτογραφική μηχανή Αυτή είναι η έκπτωση που θα λάβετε εάν αγοράσετε οποιαδήποτε από τις μηχανές που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα και παραδώσετε κάποια φωτογραφική μηχανή η οποία ΔΕΝ είναι DSLR ή Mirrorless Full Frame Αυτή είναι η έκπτωση που θα λάβετε εάν αγοράσετε οποιαδήποτε από τις μηχανές που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα και παραδώσετε κάποια φωτογραφική μηχανή DSLR ή Mirrorless Full Frame
Οποιοδήποτε κιτ EOS 5D Mk IV 150 450 750
Οποιοδήποτε κιτ EOS 6D Mk II 100 300 500
Οποιοδήποτε κιτ EOS R 150 450 750
Οποιοδήποτε κιτ EOS RP 100 350 550

Όροι και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας της Canon «Αναβαθμιστείτε με την Canon»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.1. Η εταιρία με την επωνυμία «Canon CEE GmbH», εφεξής «Canon» με έδρα στη Βιέννη της Αυστρίας, Oberlaaer Straße 233, 1100 είναι υπεύθυνη για την προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Αναβαθμιστείτε με την Canon», εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια». Στο παρόν ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, εφεξής οι «Όροι».
1.2. Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω/επισυνάπτονται (τα «Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας») εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μεταξύ 16/9/2019 και 31/10/2019 συμπεριλαμβανομένων (η «Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»).
1.3. Όλοι οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (ΕΟΧ) («Συμμετέχων»).
1.4. Όλοι οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, και ότι παραιτούνται από την προσβολή της εγκυρότητάς τους και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης με αφορμή ή εξαιτίας της προωθητικής ενέργειας.
1.5. Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν αγοραστεί εντός της Ελλάδας, ενώ η προμήθεια και η διανομή τους στους λιανοπωλητές πρέπει να έχει γίνει από την Canon CEE GmbH («Canon») ή από εταιρείες του ομίλου Canon με έδρα στον ΕΟΧ. Ελέγξτε με τον λιανοπωλητή ότι ισχύουν τα παραπάνω ώστε να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες σας. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet πρέπει να εμφανίζουν έδρα/ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.
1.6. Όλα τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας πρέπει να είναι καινούργια και γνήσια προϊόντα Canon. Οι αγορές μεταχειρισμένων, ανακαινισμένων ή ανακατασκευασμένων προϊόντων, ή προϊόντων τα οποία είναι παραποιημένα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου Canon με οποιονδήποτε τρόπο (για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παράλληλων εισαγωγών ή «γκρίζων» προϊόντων), δεν θα είναι επιλέξιμες για αυτήν την προωθητική ενέργεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα παράλληλης εισαγωγής, δείτε https://www.canon-europe.com/about_us/serial-number-checker/

Ονόματα μεταπωλητών
Dixons, e-Galaxy, Media Markt, Public, You.gr, Γαλαίος, Γεραμάς, Γιαννάτος, Γούλα-Ελευθεράκης, Καλαβρέντζος, Κατερέλος, Κογχυλάκης, Μαγρίζος, Πλαίσιο, Ρεπέλλας, Σταυρινάκης, Photometron

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια, ο Συμμετέχων πρέπει να αγοράσει ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας, από τα προϊόντα που επισυνάπτονται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
2.2. Η επιστροφή χρημάτων της προωθητικής ενέργειας βασίζεται σε δύο αρχές: είτε ότι ο Συμμετέχων θα ανταλλάξει τη μεταχειρισμένη DSLR ή Mirrorless φωτογραφική μηχανή του είτε ότι ο Συμμετέχων θα αγοράσει απλώς ένα από τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας, όταν δεν θέλει να ανταλλάξει κάποια φωτογραφική μηχανή.
2.3. Αναφορικά με την ανταλλαγή φωτογραφικής μηχανής, η ανταλλασσόμενη φωτογραφική μηχανή πρέπει να είναι λειτουργική – δηλαδή, να λειτουργεί και να μπορεί να τραβάει φωτογραφίες. Η επιλεξιμότητα της ανταλλασσόμενης φωτογραφικής μηχανής κρίνεται κάθε φορά από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του μεταπωλητή, προς παραλαβή.
2.4. Τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας παρέχονται για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η Canon δεν θα ευθύνεται για την αδυναμία οποιουδήποτε λιανοπωλητή να ικανοποιήσει τις παραγγελίες των Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
2.5. Μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα ανά αγορά Προϊόντος Προωθητικής Ενέργειας.
2.6. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια.

3. ΔΩΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

3.1. Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν ως δώρο ανταλλαγής τα ποσά που αναφέρονται για τις αγορές Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας με ή χωρίς ανταλλαγή φωτογραφικής μηχανής.
3.2. Εάν υπόκεισθε σε καθεστώς ΦΠΑ στην Ελλάδα και λάβετε επιστροφή χρημάτων, αυτό ενδέχεται να μειώσει τη φορολογήσιμη αξία της αγοράς σας και, συνεπώς, θα πρέπει να μειώσετε αντίστοιχα τον φόρο των εισροών σας.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.1. Ο υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία.

5. ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

5.1. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Canon δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε Συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με την τελευταία. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια εργαζομένων ή αντιπροσώπων της Canon.
5.2. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, τροποποίησης ή/και αλλαγής της παρούσας προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη.
5.3. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού αιτημάτων ή/και Συμμετεχόντων εάν υποψιάζεται ότι γίνεται κατάχρηση της προωθητικής ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αποφάσεις της Canon σχετικά με την προωθητική ενέργεια είναι τελικές και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
5.4. Η Canon δε φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία λήψης του δώρου, εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν αυτή, ή λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

6.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντος δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, εφεξής «GDPR») χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτόν σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια.
6.2. Η Canon Europa N. V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσων αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβληθούν σε εμάς θα τύχουν επεξεργασίας από την Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ιρλανδία ως εκτελούντα την επεξεργασία για σκοπούς διαχείρισης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και με την εξασφάλιση ότι δεν θα επεξεργαστούν τα δεδομένα παρά μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Canon καθώς επίσης και για σκοπούς μάρκετινγκ – στις περιπτώσεις που οι Συμμετέχοντες ρητώς και σαφώς συναίνεσαν στη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ από την Canon. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε φυλάσσονται με ασφάλεια και ενδέχεται να μεταφερθούν σε κάποιον ασφαλή διακομιστή εκτός του ΕΟΧ.
6.3. Για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων τα οποία απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του GDPR (π.χ. αίτημα για αντίγραφο, συμπλήρωση, επικαιροποίηση των δεδομένων ή ακριβή κατάλογο με όσους έχουν κοινοποιηθεί αυτά νομίμως, ή ακόμη και διαγραφή αυτών ή ανάκληση της συγκατάθεσή, η οποία θα έχει ενέργεια για το μέλλον) οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση DataProtectionOfficer@canon-europe.com
6.4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους Συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Καταναλωτών της Canon https://www.canon.gr/privacy-policy/

7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βιέννης.